UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

NOVÉ: Úprava výučby od 13. októbra 2020

12.10.2020
V pondelok 12.10.2020 prijal krízový štáb UPJŠ vedený prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., rektorom UPJŠ, nasledovné rozhodnutia:

  • Výučba na UPJŠ LF bude prebiehať výlučne dištančnou formou v dňoch od 13.10. do 6.11.2020, okrem študentov šiesteho ročníka v študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo (v slovenskom aj v anglickom jazyku).
  • Garanti študijných programov upravia výučbu jednotlivých predmetov so zameraním na intenzifikáciu online formy.
  • Študenti študujúci v slovenskom jazyku musia opustiť internáty UPJŠ do 16.10.2020 s výnimkou zahraničných študentov a všetkých študentov 6. ročníka UPJŠ LF.
  • Bude vypracovaný manuál pre všetkých študentov ako postupovať pri podozrení na infekciu COVID-19.

11.10.2020
Aktualizácia navrhovaných úprav výučby počnúc 12. októbrom 2020 bude po zasadnutí Krízového štábu SR v najbližších hodinách.

08.10.2020
Úprava výučby od 12.10.2020

Posledná aktualizácia: 12.10.2020