UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Lekárska fakulta získala darom takmer desaťtisíc PCR testov

    V piatok 16. októbra 2020 navštívil Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach biochemik Pavol Čekan, ktorý sa  podieľal na vývoji slovenských PCR testov na odhalenie nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenia COVID-19.  Ide o špeciálne testy pre slovenský kmeň SARS-CoV-2 na vývoji ktorých sa podieľala slovenská firma MultiplexDX a virológovia z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
    Pavol Čekan sa rozhodol darovať Slovensku 100-tisíc týchto testov, z ktorých 9600 získala Lekárska fakulta UPJŠ pre svoje laboratórium na diagnostiku vírusu SARS-CoV-2. Laboratórium akreditované Úradom verejného zdravotníctva SR bolo zriadené v priestoroch vedeckého parku MEDIPARK a jeho činnosť zabezpečujú pracovníci Ústavu epidemiológie a Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF pod vedením prof. MVDr. Moniky Halánovej, PhD.
    Profesorka Halánová prevzala takmer desaťtisíc bezplatných PCR testov minulý piatok osobne spoločne s niekoľkými pracovníčkami laboratória. „Získané testy využijeme prednostne na testovanie študentov a zamestnancov našej lekárskej fakulty, prípadne ďalších fakúlt a pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v prípade potreby budú slúžiť aj na použitie pre verejnosť. Pred začiatkom tohto akademického roka sme na vlastné náklady otestovali 1271 zahraničných študentov po ich príchode na Slovensko a aktuálne testujeme v dvojtýždňových intervaloch študentov šiesteho ročníka, ktorí vykonávaj prax v nemocniciach, preto sa nám takýto dar veľmi zíde,“ hovorí prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., podľa ktorej patrí Pavlovi Čekanovi veľká vďaka za PCR testy darované regionálnym úradom verejného zdravotníctva a dvom slovenským lekárskym fakultám.Kto je Pavol Čekan
vedec, ktorý sa po dvadsaťročnom pôsobení v USA a na Islande vrátil na Slovensko. Venuje sa výskumu vývoja molekulárnych diagnostík a prognostík nádorov a podieľal sa na vynájdení diagnostickej technológie na vizualizáciu mikroRNA v bunkách a tkanivách.

 


Posledná aktualizácia: 23.10.2020