UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

UPJŠ pripravila hromadné testovanie na COVID-19 pre svojich zamestnancov a študentov

    V priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 sa v dňoch 30. októbra - 1. novembra 2020 realizovalo trojdňové testovanie na COVID-19, ktoré zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre svojich zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a študentov. Na testovanie sa prihlásilo asi tritisíc osôb a pomere náročnú logistiku bolo potrebné premyslieť počas dvoch dní. Na organizácii testovania sa podieľalo počas jedného testovacieho dňa vyše päťdesiat zamestnancov a študentov univerzity, ktorí dbali na plynulý a predovšetkým bezpečný priebeh testovania.
    „Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa rozhodla požiadať ministerstvo obrany o súhlas a zorganizovať hromadné testovanie svojich zamestnancov a študentov vo vlastnej réžii, pričom  ponúkla možnosť otestovať sa na vlastnej pôde všetkým, ktorí o to prejavili záujem. Zorganizovanie tohto testovania bolo vecou  zodpovednosti UPJŠ voči jej zamestnancom a študentom a súčasne isté odbremenenie organizátorov celoplošného testovania vďaka možnostiam, ktoré má univerzita k dispozícii, a samozrejme aj ochote našich ľudí pomôcť.  Záujemcovia o testovanie mohli byť vďaka dobrej logistike vybavení v známom prostredí bez stresov a naozaj rýchlo, pretože sme logisticky pripravili výborné podmienky na testovanie v priestoroch našej lekárskej fakulty a zabezpečili dostatok personálu a študentov na testovanie a súvisiace činnosti. S organizáciou testovania nám pomáhali predovšetkým odborní pracovníci Lekárskej fakulty a jej študenti, ale súčasťou procesu boli aj ďalší výskumníci, študenti univerzity a rektorátni pracovníci,“ konštatuje prorektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý je súčasne prednostom Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice a je členom Ústredného krízového štábu SR.
    Vstup testovaných bol zabezpečený v presných časových intervaloch cez  hlavný vchod do fakulty a k dispozícii boli 3 registračné miesta vo vestibule pri vrátnici, 3 odberové stanovištia vo foyer pred Aulou LF a 3 miesta na vydávanie certifikátov v aule, kde osoby čakali vo veľkom priestore na výsledky testu v dostatočných rozstupoch. Dodržané boli prísne protiepidemické opatrenia, vrátane jednosmerného pohybu osôb od hlavného vchodu k núdzovému východu z auly a odberové tímy sa pri odoberaní vzoriek a ich vyhodnocovaní riadili presnými pokynmi organizátorov celoplošného testovania. Testovaní sa v počas testovania nekopili na jednom mieste – boli predvolaní na konkrétny čas a vďaka predchádzajúcim získaným skúsenostiam s testovaním študentov a zamestnancov UPJŠ LF šlo testovanie veľmi rýchlo. Čakalo sa prakticky iba na vyhodnotenie výsledkov, ktoré sa nedalo urýchliť. Testované osoby pritom sedeli aule, ktorá predstavuje veľmi bezpečný priestor vzhľadom na svoju kapacitu.
    „Vzorky sa vyhodnocovali anonymne – každý testovaný dostal pri registrácii v prvom vestibule fakulty svoje identifikačné číslo, s ktorým prišiel na testovanie do foyer pred aulou na jedno z troch stanovíšť a po odbere vzorky potom čakal na vyhodnotenie výsledkov v priestrannej aule. Až po vyhodnotení anonymného rýchlotestu bolo pridelené osobné číslo priradené spoločne s výsledkom testu ku konkrétnemu menu a daná osoba vychádzala z auly iným východom, než vošla, s certifikátom potvrdzujúcim negatívny alebo pozitívny výsledok,“ vysvetľuje prodekanka Lekárskej fakulty UPJŠ a prednostka Ústavu epidemiológie prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., ktorá bola odbornou garantkou trojdňového testovania na UPJŠ. Dodáva, že počas trojdňového testovania bolo v priestoroch UPJŠ LF otestovaných nakoniec zhruba dvaapoltisíc študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
    "Chcem sa poďakovať všetkým pracovníkom a študentom Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí prispeli k úspešnému priebehu testovania, za ich skvelú prácu a bezproblémový priebeh tejto náročnej akcie. Celý náš tím fungoval naozaj výborne a teší nás množstvo pozitívnych ohlasov od testovaných osôb. Zamestnanci aj študenti vyzdvihovali nielen rýchlosť a plynulosť testovania, ale aj prijaté bezpečnostné opatrenia, ktoré sme mali veľmi dobre nastavené," zdôrazňuje prof. Halánová.


Viac: Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 02.11.2020