UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na UPJŠ LF vyše tritisíc študentov

    Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte UPJŠ vyše tritisíc študentov doktorského, magisterského a bakalárskeho štúdia. Fakulta od svojho založenia v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc úspešných absolventov I. a II stupňa vysokoškolského štúdia, pričom aktuálne ponúka doktorské štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a  bakalárske a magisterské štúdium ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva.
    Prečo sa na našej fakulte rozhodli študovať niektorí  zahraniční študenti a prečo ostali pôsobiť ďalej na Slovensku? Camila z Malorky spromovala v júni a pracuje na „ARE“ v rožňavskej nemocnici, Poľka Karolina nastúpila študovať na postgraduálne štúdium na UPJŠ LF a venuje sa kardiológii a Srbka Jelena je tretiačka na všeobecnom lekárstve, pričom medicínu študuje v slovenskom jazyku. Prečítajte si ich vyjadrenia... Tlačová správa

 

Posledná aktualizácia: 17.11.2020