UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Poďakovanie Akademického senátu UPJŠ LF zamestnancom a študentom UPJŠ LF

Akademický senát UPJŠ LF vyjadruje poďakovanie všetkým dobrovoľníkom z radov zamestnancov a študentov UPJŠ LF za ich príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, ktorú preukazujú počas obdobia pandémie ochorenia COVID−19 najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky, čím významným spôsobom prispievajú k zlepšovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku.

Posledná aktualizácia: 20.11.2020