UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu na UPJŠ LF

    Spoločnosť LYNX pôsobiaca v oblasti informačných technológií opäť ocenila najlepšiu diplomovú prácu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Víťazkou za Akademický rok 2019/2020 sa stala študentka 6. ročníka VL Katarína Pitoráková s prácou nazvanou „Neoadjuvantná onkoterapia pri karcinóme rekta“, ktorú vypracovala pod vedením školiteľa MUDr. Andreja Vrzgulu, PhD.
    Motivačné ocenenie v rámci výberového programu „LYNX podporuje talenty“, ktorého myšlienkou je oceniť úsilie a kreativitu študentov pri písaní záverečných diplomových prác, bolo študentke odovzdané na zasadnutí vedenia fakulty v utorok 24. novembra 2020 dekanom prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. a riaditeľom pre vonkajšie vzťahy spoločnosti LYNX Ing. Martinom Kollárom. Ten sa odovzdania vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nezúčastnil osobne, ale pripojil sa onlineformou.
    O cenu košickej spoločnosti LYNX ako člena kariérneho klubu Career Club UPJŠ v Košiciach sa tento rok uchádzalo 15 autorov diplomových prác z UPJŠ LF, ktoré do súťaže navrhli jednotlivé komisie pre obhajoby diplomových prác. Víťazná práca zaujala posudzovateľov predovšetkým výberom témy, keďže kolorektálny karcinóm je veľmi častou príčinou úmrtí  a neoadjuvantná onkoterapia podaná pred operačným výkonom umožňuje operabilnosť tohto nádoru a zlepšuje tak prežívanie pacientov. Víťazka Katarína Pitoráková získala od spoločnosti LYNX pamätnú plaketu a nový iPad.

    Súťažné práce

 


Posledná aktualizácia: 25.11.2020