UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Dekan ocenil výnimočných študentov

    Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. desať študentov za vynikajúce študijné výsledky a päť študentov za ich aktívnu dobrovoľnícku činnosť pri testovaní na COVID-19.
    Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu boli Pochvalné uznania zaslané študentom poštou a osobné stretnutie dekana so študentmi sa uskutoční v budúcnosti za priaznivejších okolností.
    Oceneným srdečne gratulujeme!


Pochvalné uznanie dekana za vynikajúce študijné výsledky získali:
  Veronika Marušínová, 3. r., Fyzioterapia
  Adriana Krchová, 3r., Ošetrovateľstvo
  Helena Sekerakova, 4. r., Všeobecné lekárstvo
  Samuel Štellmach, 4. r., Všeobecné lekárstvo
  Viktória Sarvašová, 6. r., Všeobecné lekárstvo
  Ingeborg Sviatková, 6. r., Všeobecné lekárstvo
  Martina Papcúnová, 6. r., Zubné lekárstvo
  Antónia Rošková, 6. r., Zubné lekárstvo
  Gil Tuito, 4. r., General Medicine
  Carmen Elena Sofie Ochoko, 6. r., General Medicine

Pochvalné uznanie dekana za  dobrovoľnícku činnosť získali:
  Kamila Sabolová, 5. r., Všeobecné lekárstvo
  Nika Antalíková, 6. r., Všeobecné lekárstvo
  Denisa Bubancová, 5. r., Všeobecné lekárstvo
  RNDr. Mariia Logoida, doktorandské štúdium        
  MUDr. Martin Vrško, doktorandské  štúdium

 

 

 

Posledná aktualizácia: 07.12.2020