UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2021/2022

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na študentské mobility:

Posledná aktualizácia: 15.12.2020