UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny zaočkoval proti Covidu-19 nestorov košickej medicíny

    Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na Rastislavovej  43 boli vo štvrtok 7. januára 2021 s ohľadom na vek zaočkovaní na COVID-19 niekoľkí bývalí predstavitelia našej fakulty a významní zdravotnícki pracovníci. Svojich učiteľov a nestorov košickej medicíny  zaočkoval osobne prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý konštatoval, že je mu cťou vyjadriť im takýmto spôsobom vďaku za vedomosti, ktoré mu pred rokmi odovzdali.

    Medzi zaočkovanými boli:
89-ročný prof. MUDr. Michal Pichanič, DrSc. – prvý porevolučný dekan Lekárskej fakulty UPJŠ (v rokoch 1990 – 1991) a prednosta Kliniky ORL UPJŠ LF a bývalej FNsP na Triede SNP 1 v Košiciach
83-ročná doc. MUDr. Anna Šofranková, CSc. – bývalá prorektorka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odborná asistentka Katedry biochémie a vedúca Katedry patologickej fyziológie a experimentálnej patológie Lekárskej fakulty UPJŠ
82-ročná Ing. Yvona Machaňová – bývalá vedúca rádioimunologického laboratória (RIA) vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura (dnes súčasť Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny)
80-ročný prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc. – bývalý prodekan Lekárskej fakulty UPJŠ a dlhoročný prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UPJŠ LF a bývalej FNsP na Triede SNP 1 v Košiciach s manželkou, takisto lekárkou

    Všetci rešpektovaní zdravotníci na dôchodku využili možnosť zaočkovania, tešia sa z možností, ktoré im vytvorenie protilátok v blízkej budúcnosti prinesie a očkovanie vidia ako jediné reálne východisko pre celú spoločnosť.
    „Som rizikový pacient a s nákazou novým koronavírusom som sa stretol aj vo svojom blízkom okolí, preto dodržiavam starostlivo preventívne opatrenia. Nepochybujem o tom, že očkovanie mi umožní žiť spokojnejší a spoločenskejší život, ako doposiaľ,“ podotýka prof. MUDr. Michal Pichanič, DrSc.
    Ing. Yvona Machaňová považuje očkovanie takisto za bezpečnú ochranu a možnosť návratu do normálneho života. „Kvôli šíreniu koronavírusu ohrozujúceho hlavne seniorov a chronicky chorých pacientov som už takmer rok v izolácii. Veľmi ma teší, že sa už zanedlho zmení k lepšiemu,“ hovorí.
    Doc. MUDr. Anna Šofranková, CSc. zdôrazňuje, že očkovanie je najlepšia cesta, ako sa vrátiť čo najskôr do normálneho života – „nie je predsa žiadnych pochýb o tom, že vakcinácia už vyše dvesto rokov zachraňuje ľudské životy!“
    Podľa prof. MUDr. Štefana Lukačína, CSc. by ľudstvo bez možnosti potlačenia smrteľných chorôb týmto spôsobom bolo dnes niekde úplne inde a preto o význame očkovania nie je namieste vôbec špekulovať „Každému môžem iba odporučiť, aby sa nechal proti koronavírusu zaočkovať – je to nielen spôsob, ako chrániť svoje zdravie a zdravie našich blízkych, ale tiež vrátiť život do bežných koľají a pomôcť tak aj našej ekonomike. Veď len spomeňme dopady takzvanej španielskej chrípky, počas ktorej zomrelo viacej ľudí, ako počas druhej svetovej vojny a kosila hlavne mladých ľudí... Čo by boli dali naši predchodcovia za možnosť účinnej ochrany – vakcína proti chrípke však vtedy neexistovala,“ poznamenáva.
 


Posledná aktualizácia: 08.01.2021