UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnil sa prvý virtuálny Deň otvorených dverí na našej fakulte

    Vo štvrtok 4. februára 2021 sme záujemcom o štúdium v slovenskom jazyku na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ponúkli vôbec po prvý krát možnosť nahliadnuť do našej „kuchyne“ formou virtuálneho Dňa otvorených dverí a to v živom vysielaní na našom facebookovom profile.
    Neštandardné situácie vyžadujú neštandardné riešenia: O Deň otvorených dverí na UPJŠ LF bol každoročne veľký záujem - prichádzali si ho pozrieť stovky záujemcov o štúdium na našej fakulte. Keďže živé stretnutie so stredoškolákmi v súčasnosti pre pandémiu  nového koronavírusu nie je možné, aby neboli ukrátení o dôležité informácie, pripravili sme pre nich hodinový program postavený na videách približujúcich rôzne priestory fakulty, ponúkané študijné programy, samotnú výučbu i možnosť vedeckého uplatnenia počas štúdia.
    Chýbať samozrejme nemohli príspevky ilustrujúce študentský život a aktuálnu prácu našich medikov a študentov zdravotníckych odborov v prvej línii. Záujemcov o štúdium na našej fakulte v závere programu pozdravili jej viacerí úspešní mladí absolventi, ktorí promovali v posledných rokoch. Hovorili o svojom súčasnom uplatnení, ale aj študentských rokoch strávených na svojej alma mater, ktorá ich nielen pripravila na ich vysnívané povolanie, ale súčasne priniesla mnohé nezabudnuteľné zážitky či už vďaka aktivitám v študentských organizáciách, alebo možnosti cestovania a spoznávania sveta už počas štúdia.
    Veríme, že sme pre záujemcov o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pripravili zaujímavú mozaiku príspevkov, ktorá im pomohla v rozhodovaní o ich ďalšej kariére. Program podujatia je archivovaný aj na Youtube.

 

    Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od svojho založenia v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc úspešných absolventov. Od roku 1992 umožňuje absolvovať štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva aj v anglickom jazyku a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia z vyše 50 krajín sveta. Na UPJŠ LF aktuálne študuje v dennej forme vyše tritisíc študentov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia. Okrem doktorského štúdia v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku ponúka fakulta aj bakalárske a magisterské štúdium ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva. Realizuje tiež postgraduálne vzdelávanie - doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia. Popri pedagogickej činnosti vyvíja bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov.


Posledná aktualizácia: 04.02.2021