UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Všetkým zamestnancom a študentom UPJŠ LF!

S okamžitou platnosťou nariaďujem prechod na dištančnú výučbu v kompletnom rozsahu na podklade vyhodnotenia aktuálnej epidemickej situácie a usmernenia RÚVZ Košice až do odvolania. 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan UPJŠ LF

Posledná aktualizácia: 08.02.2021