UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Zlatá promócia

 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta plánuje na deň 15. október 2021 „ZLATÚ PROMÓCIU” absolventov všeobecného a zubného lekárstva, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1970 a 1971.

Týmto si dovoľujem požiadať absolventov uvedených rokov o zaslanie kontaktných údajov formou nižšie priloženej návratky na adresu:

Študijné oddelenie
UPJŠ LF Trieda SNP 1
040 11 Košice

najneskôr do 30. júna 2021. Organizácia podujatia a pozvánky budú zaslané prihláseným účastníkom. Teším sa na stretnutie s Vami.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
dekan fakulty

 

NÁVRATKA

Absolventi všeobecného lekárstva z rokov 1970 a 1971
Absolventi stomatológie z rokov 1970 a 1971

 

Posledná aktualizácia: 03.05.2021