UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

V pondelok 22. februára 2021 začala praktická výučba vo vyšších ročníkoch

    Vzhľadom na udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a do špecializovaného výučbového zariadenia Vládou SR pripravila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach od pondelka 22. februára prechod na prezenčnú formu praktickej výučby pre takmer tristo študentov vyšších ročníkov študijných programov Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo a Ošetrovateľstvo.
    Praktické cvičenia absolvujú študenti v určených košických zdravotníckych zariadeniach a budú vykonávané za dodržania platných protipandemických opatrení. Prednášky a semináre budú na fakulte aj naďalej vyučované dištančnou formou u všetkých študentov. Spôsob výučby bude Lekárska fakulta UPJŠ upravovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a podmienky v nemocniciach, ktoré priebežne monitoruje.


    Tlačová správa
 

 

Posledná aktualizácia: 22.02.2021