UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Už rok pomáhajú naši študenti slovenskému zdravotníctvu v súvislosti s ochorením COVID-19

   Pred rokom začali pomáhať prví košickí medici ako dobrovoľníci v Call centre Regionálneho úradu a pri triáži pacientov na urgentných príjmoch v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. Kým v prvej vlne ich vypomáhali desiatky, aktuálne už stoja v prvej línii stovky študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Slovenskému zdravotníctvu sú nápomocní nielen študenti študijného programu Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo, ale aj študenti zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo.
    ​Najviac - až 170  - ich pomáha v UNLP Košice a vyše dvadsať nastúpilo v uplynulých dňoch do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Ďalší pracujú pre rôzne ďalšie zdravotnícke zariadenia na východnom Slovensku, alebo aj iných mestách, odkiaľ pochádzajú, z ktorých mnohé spadajú pod spoločnosť Agel alebo Svet zdravia-ProCare, alebo realizujú odbery a vyhodnocujú antigénové testy v na mobilných odberových miestach, prípadne vypomáhajú v očkovacích centrách. 

    "Sme hrdí na všetkých  našich študentov, ktorí v danej situácii rôznymi formami pomáhajú nemocniciam a odberovým miestam v rôznych kútoch Slovenska, keďže sa aktuálne učia dištančne z domu. Pre študentov je to príležitosť získať neoceniteľné skúsenosti z praxe, ale akiste je to pre nich aj psychicky náročné obdobie,  keďže majú počas dňa online výučbu, a popoludní, v noci alebo cez víkendy pracujú, a to neraz fyzicky dosť náročne a s veľkým psychickým vypätím, keďže sa na kovidových oddeleniach stretávajú aj so smutnými osudmi a bezmocnosťou. Aj o tom je však každodenná práca lekárov a sestier. Držíme im všetkým palce v tejto veľkej škole života!“ konštatuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

    A prečo pomáhajú naši študenti zdravotníctvu a ako to zvládajú? Prečítajte si viac: Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 16.03.2021