UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Pozdrav dekana ku Dňu učiteľov


    Milé kolegyne,
    vážení kolegovia,
      
    dovoľte mi poďakovať sa Vám pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov za Vašu zmysluplnú a obetavú prácu pri výučbe budúcich lekárov, sestier, fyzioterapeutov a verejných zdravotníkov, ktorých význam pre celú spoločnosť podčiarkol aj ročný boj s pandémiou ochorenia COVID-19.
    Uvedomujem si náročnosť Vašej práce za bežného chodu fakulty, aj za týchto zmenených okolností, kedy je nutné vynakladať veľké úsilie preto, aby ste našim slovenským aj zahraničným študentom poskytli dištančnou formou dôležité  poznatky zo svojho odboru. 
    Popri nadobudnutých vedomostiach sú to - a zvlášť teraz - aj ochota, záujem a konštruktívny prístup, ktoré robia dobrého učiteľa. Táto doba odkryla naše skryté možnosti, našu kreativitu a schopnosť zaujať invenčný postoj k riešeniu problémov. 
    Kým vlani v tomto čase sme sa domnievali, že koronavírus rýchlo „prehrmí“, žiaľ, ani po roku sa nám nad ním nepodarilo vyhrať  a stále obmedzuje náš život - súkromný, aj pracovný. O to viac snímam symbolicky klobúk pred všetkými, ktorí sa mimoriadne snažia o to, aby aj počas obmedzených možností dostali naši študenti naozaj maximum. 
   V dnešný deň pozdravujem okrem našich pedagógov aj výskumných pracovníkov, laborantov a administratívnych zamestnancov fakulty, ktorí svojou činnosťou takisto prispievajú k úspešnej realizácii pedagogického procesu a dobrému menu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
    Prajem Vám všetkým pevné zdravie a veľa vnútorných síl, vitality a entuziazmu k Vašej ďalšej práci! 

    Váš 
    Daniel Pella,
    dekan UPJŠ LF

 

Posledná aktualizácia: 26.04.2021