UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Druhá výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2021/2022

Druhá výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na študentské mobility:
Študentská mobilita: Erasmus+ štúdium
Študentská mobilita: Erasmus+ stáž (absolvovanie stáže od 01.06.2021)

Posledná aktualizácia: 08.04.2021