UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Profesorka Madarasová Gecková odovzdala výsledky najnovšej štúdie HBSC do rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej

    Prednostka Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF Andrea Madarasová Gecková sa vo štvrtok 15.  apríla 2021 v Bratislave na Festivale pre dušu stretla s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, ktorej odovzdala Národnú správu o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte (štúdia HBSC) a tiež správu zo štúdie Care4Youth o systéme starostlivosti o deti a dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.

    Na vypracovaní týchto štúdií sa významnou mierou podieľa Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením prof. Mgr. Andrei Madarasovej Geckovej, PhD.
   Štúdia Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) je národne reprezentatívnou štúdiou, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou v 50 krajinách Európy a Severnej Ameriky a jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.
    Štúdia Care4Youth sa sústreďuje na mapovanie systému starostlivosti pre dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní s cieľom identifikovať jeho nedostatky a spolu s tými, ktorých to týka (dospievajúci s problémami, ich rodičia a poskytovatelia starostlivosti) hľadať možnosti zlepšenia existujúceho systému v prospech všetkých zúčastnených.

    Cieľom Festivalu pre dušu bolo priblížiť širokej verejnosti dôležitosť duševného zdravia a priniesť rady a odporúčania odborníkov, ako prežívať aktuálnu situáciu v dobrej psychickej kondícii. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala pozvanie na toto podujatie a bola aj priamou účastníčkou jednej z diskusií. Viac o podujatí
 


Posledná aktualizácia: 16.04.2021