UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Opustil nás docent Eugen Ďurovič

    V nedeľu 25. apríla 2021 nás vo veku 83 rokov navždy opustil doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., prvý prednosta I. stomatologickej kliniky, ktorý túto funkciu zastával v rokoch 1977-1993. Pod jeho vedením zaznamenalo pracovisko veľký rozvoj nielen v poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti, ale najmä vo vedecko-výskumnej a vzdelávacej oblasti. 
    Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 3. mája o 14. hodine v obradnej sieni košického krematória.
    Česť jeho pamiatke!


Posledná aktualizácia: 10.05.2021