UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Medičku Ivanu Ligusovú zvolili za prezidentku EDSA


    Na čelo Európskeho spolku študentov zubného lekárstva sa prvý krát v histórii postaví Slovenka – študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Ivana Ligusová. Srdečne gratulujeme!
    European Dental Students‘ Association (EDSA) je mimovládna organizácia sídliaca na univerzite ACTA v Amsterdame s viac než tridsaťročnou históriou, ktorá zastupuje asi 70-tisíc študentov zubného lekárstva z 31 krajín Európy. Voľby na jej prezidenta sa vyhlasujú každoročne a tento post ešte nezastával žiaden študent zo Slovenska. To sa však zmení, pretože na online valnom zhromaždení 24. apríla 2021 zvolili delegáti spomedzi troch kandidátov na túto funkciu práve našu študentku Ivanu Ligusovú, ktorá študuje v 6. ročníku Zubné lekárstvo.
    „Podľa stanov EDSA môže byť prezidentom asociácie študent zubného lekárstva alebo postgraduálneho študijného programu, prípadne promovaný zubný lekár jeden rok po ukončení štúdia. Tak tomu bude aj v mojom prípade – teda verím, že sa mi podarí úspešne zvládnuť poslednú štátnicu,“ hovorí študentka, podľa ktorej prezident pôsobiaci krátko po ukončení štúdia je EDSA pomerne častým javom, pretože dostatočné skúsenosti na vedenie asociácie človek nadobúda postupne rôznymi aktivitami v tejto organizácii a tak tomu bolo aj v jej prípade.
    Ivana Ligusová pôsobí od roku 2016 v Slovenskom spolku študentov zubného lekárstva, ktorý je členom Európskeho spolku študentov zubného lekárstva. V prezídiu EDSA začínala pred dvoma rokmi ako viceprezidentka pre vzťahy s verejnosťou a šéfredaktorka EDSA Magazínu. V tomto akademickom roku pôsobí na poste Generálneho tajomníka asociácie a momentálne jej pribudla aj funkcia ,,prezidentky v zácviku“, teda President-Elect.
    ,,President-Elect budem ešte takmer štyri mesiace, počas ktorých sa budem prostredníctvom videohovorov zoznamovať s dôležitými partnermi EDSA a budem plánovať presnú agendu, ktorú budeme plniť v roku 2021/2021. Do funkcie prezidentky nastúpim 25. augusta 2021 na letnom EDSA meetingu, ktorý sa vďaka aktivite našich študentov uskutoční práve v Košiciach na Lekárskej fakulte UPJŠ. Môj mandát trvá jeden rok - do augusta 2022, a funkciu budem vykonávať popri práci zubného lekára. Som veľmi vďačná vedeniu našej fakulty, že aktivitu študentov v spolkoch vždy veľmi podporovala a umožnila nám dostať sa tam, kde sme. Momentálne sme v prezídiu EDSA dvaja Slováci – spoločne s kolegom Marcelom Paľovčíkom, čo je takisto veľký úspech,“ poznamenáva I. Ligusová.


    Európska asociácia študentov zubného lekárstva sa angažuje v mnohých oblastiach. Udržiava spolupráce s inými asociáciami ako Rada európskych zubných lekárov (CED), Asociácia pedagógov v zubnom lekárstve (ADEE), Európska divízia svetovej zubnej federácie (FDI-ERO), Federácia európskych zubných autorít a regulátorov (FEDCAR) a mnoho iných. EDSA vydáva dvakrát ročne vlastný magazín, organizuje edukačné webináre a tréningy pre študentov, vyhlasuje súťaž študentských vedeckých prác a sprostredkuje výmenné pobyty medzi fakultami v Európe. V neposlednom rade umožňuje medzinárodnú spoluprácu, upevňuje priateľstvá a podporuje vzájomné pochopenie a spolupatričnosť študentov zubného lekárstva.
 


Posledná aktualizácia: 10.05.2021