UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Profesorka Monika Halánová získala Cenu primátora mesta Košice

    Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček v piatok 7. mája 2021 v Kulturparku odovzdal najvyššie mestské ocenenia významným košickým osobnostiam a kolektívom. Medzi ocenenými bola aj prodekanka a prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., ktorá získala Cenu primátora mesta Košice pri príležitosti životného jubilea za osobitý prínos k rozvoju vedného odboru epidemiológia, za výskum v odbore epidemiológia a za pedagogickú činnosť na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Srdečne gratulujeme!

    "Veľmi si vážim, že aj ja tu môžem dnes stáť na pódiu s takými významnými ľuďmi, ktorí vo svojom odbore dosiahli veľké úspechy. Som rada, že aj vďaka práci kolektívu mojich spolupracovníkov z LF UPJŠ sme pomohli zlepšiť epidemickú situáciu v našom meste. Verím, že naša obojstranne výhodná spolupráca s predstaviteľmi mesta Košice bude aj naďalej pokračovať a budeme tak môcť aj naďalej pomáhať pri skvalitňovaní verejného zdravia," vyjadrila sa v súvislosti s ocenením prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., ktorá žije v Košiciach od roku 1989.
    Ako sa konštatuje na oficiálnej webovej stránke mesta Košice, možnosť zažiť ju pri práci aj s kolektívom ďalších 25 jej spolupracovníkov malo nedávno takmer 10 000 záujemcov, ktorí sa v závere apríla zúčastnili na košickom magistráte úspešného projektu testovania protilátok na ochorenie Covid-19. Táto klinická štúdia sa doposiaľ v takomto veľkom rozsahu na Slovensku nerealizovala a vzbudila veľký ohlas aj v odborných kruhoch. Ešte predtým začiatkom tohto roka počas celoplošného testovania obyvateľov v Košiciach zabezpečoval kolektív pod vedením prof. Halánovej overovanie pozitívnych výsledkov antigénových testov následnými PCR testami. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odôvodnenie udelenia ocenenia:

Primátor mesta Košice
u d e ľ u j e
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
prof. MVDr. Monike HALÁNOVEJ, PhD.

pri príležitosti životného jubilea
za osobitý prínos k rozvoju vedného odboru epidemiológia, za výskum v odbore epidemiológia a za pedagogickú činnosť na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Profesorka HALÁNOVÁ je výraznou osobnosťou tak svojím pedagogickým, vedeckým a odborným profilom, ako aj vysokým morálnym kreditom. Má výrazný podiel na založení laboratória molekulovo - biologických metód na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spolu so svojimi spolupracovníkmi zaviedla viacero inovatívnych postupov v laboratórnej diagnostike vybraných infekčných ochorení. Je významným medzníkom, pôsobiacim v pedagogickom procese, zabezpečuje výučbu  domácich a zahraničných študentov na lekárskej fakulte a dlhoročne sa podieľa na vedecko-výskumnej práci v oblasti zoonotických a oportúnnych infekčných ochorení. V rámci vedeckej školy sa zameriava na riešenie grantových projektov, pričom zreteľné je aj jej pôsobenie v odborných sekciách vedeckých kongresov, či sympózií. V súčasnej dobe vedie novozriadené laboratórium na diagnostiku SARS-CoV-2 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.
 


Posledná aktualizácia: 10.05.2021