UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

LETNÁ ŠKOLA pomôže študentom k osvojeniu a zlepšeniu praktických zručností

    V polovici júna začali napĺňať praktikárne na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach prví medici v rámci projektu LETNÁ ŠKOLA. Študenti všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku dostali možnosť nadobudnúť a zdokonaliť si praktické zručnosti a vedomosti z viacerých nosných predklinických a klinických predmetov formou mimoriadnych praktických cvičení, ktoré sa realizujú mimo bežného semestra, aby si doplnili chýbajúce znalosti z praktickej výučby kvôli dištančnému štúdiu v období pandémie ochorenia Covid-19 počas tohto akademického roka. 
    Takáto forma štúdia sa na Lekárskej fakulte UPJŠ dosiaľ nerealizovala a pre študentov je dobrovoľná, no záujem o ňu je veľký. Na jednotlivé predmety sa prihlásili desiatky záujemcov, na cvičenia z anatómie dokonca vyše 260 medikov. Letná škola odštartovala tento týždeň na Ústave histológie a embryológie UPJŠ LF, kde sa na praktické cvičenia prihlásilo vyše šesťdesiat medikov. Ako konštatovali účastníci prvých cvičení, učiť sa za počítačom a sedieť pri mikroskope sú dve odlišné situácie a vidieť reálne preparáty nič nenahradí - rovnako ako živý kontakt s pedagógmi a spolužiakmi.
    V júni, júli a auguste 2021 absolvujú prváci, druháci a tretiaci študujúci všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku praktické cvičenia na piatich teoretických ústavoch z predmetov anatómia, histológia a embryológia, patologická anatómia, biochémia a mikrobiológia. Vzhľadom na záujem študentov sa budú realizovať aj praktické cvičenia z niektorých klinických predmetov a to interná propeduetika a chirurgická propedeutika. Letná škola počíta aj so študentami Zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku. 
    Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. je cieľom tejto špeciálnej prezenčnej výučby umožniť študentom osvojiť si základné praktické vedomosti z dôležitých predmetov, o ktoré boli ukrátení pri dištančnej výučbe počas zimného a letného semestra. 


Tlačová správa 


Posledná aktualizácia: 18.06.2021