UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Príhovor dekana k začiatku akademického roka 2021/2022

    Vážené kolegyne a kolegovia,

    milé študentky a študenti,

    stojíme na prahu nového akademického roka 2021/2022 a dúfame, že bude iný, ako ten vlaňajší, počas ktorého sme takmer všetku teoretickú výučbu realizovali dištančnou formou a praktickej výučby sa mohli v letnom semestri zúčastniť iba vyššie ročníky. Našťastie, leto bolo pre nás všetkých zaslúženým obdobím oddychu, ale aj možnosťou dohnať zameškané. Som veľmi rád, že našich zamestnancov nadchla myšlienka umožniť študentom doučiť sa praktické znalosti formou Letnej školy a že študenti túto snahu ocenili a praktické cvičenia z tých najdôležitejších predklinických a klinických predmetov počas leta aj hojne navštevovali.

    Situácia sa za rok, dúfajme zmenila, nielen preto, že novom koronavíruse vieme všeobecne viac, ale tiež nám už v boji s ním pomáha aj očkovanie. Aj keď u laickej verejnosti sa prístup k očkovaniu rôzni, verím, že zamestnanci a študenti lekárskej fakulty väčšmi dôverujú vede a novým poznatkom a majú preto výrazne väčšiu snahu chrániť seba i svoje okolie. Samozrejme, že k očkovaniu nebudeme nikoho nútiť a rozhodnutie je plne na každom z Vás, len je treba poznamenať, že na aktuálne opatrenia platné na Slovensku a v jej jednotlivých regiónoch v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude mať vplyv aj miera zaočkovanosti obyvateľstva, preto apelujem na Vašu zodpovednosť voči sebe aj ostatným. Aj Vaše rozhodnutie totiž bude mať vplyv tak na spôsob výučby, ako aj ďalšie oblasti nášho každodenného života.

    Nový akademický rok je vždy symbolickým novým začiatkom, zvlášť pre študentov prvých ročníkov, ktorí prichádzajú na univerzitu a fakultu s veľkými očakávaniami, aj neistotou. Náročná pre nich bude nielen zmena systému výučby, ale samotné štúdium medicíny a ďalších zdravotníckych odborov. Povedzme si priamo – nie každý ho dotiahne do úspešného konca. Iba tí s dobrou hlavou, vyzbrojení veľkou trpezlivosťou a odhodlaním, ale i silným sedacím svalom, ktorý zvládne hodiny, dni, týždne, mesiace a roky sedenia nad knihami, si napokon prevezmú pri slávnostnom promočnom akte zaslúžený doktorský, magisterský alebo bakalársky titul a stanú sa lekármi, zubnými lekármi, sestrami, fyzioterapeutami alebo verejnými zdravotníkmi.  

    Nachádzajúce obdobie preverí pripravenosť našich nových študentov na veľkú zmenu v ich životoch – ocitnú sa v novom prostredí a spoznajú nových spolužiakov a pedagógov. Spomeňme si na vlastné začiatky a buďme k nim tolerantní, láskaví a nápomocní, aj keď veľké nároky na vedomosti medikov a študentov iných zdravotníckych odborov sú pochopiteľne namieste.

    Nový akademický rok bude iste pre všetkých prvákov veľkou výzvou a skúškou sebazaprenia, aj keď so sebou prináša aj mnohé slasti – nezabudnuteľný študentský život, na ktorý budú aj po mnohých rokoch spomínať. Vďaka atraktivite košickej medicíny, ktorá získala vysoký kredit doma aj v zahraničí, u nás aktuálne študujú študenti z viac ako 50 krajín sveta. To je veľká príležitosť na spoznávanie nových kultúr a nadväzovanie nových priateľstiev naprieč krajinami či kontinentmi. Verím, že aj túto príležitosť  naši prváci naplno využijú.

    Nech je nový akademický rok 2021/22 výzvou nielen pre nich, ale aj pre ostatných študentov, ktorí si môžu zlepšiť svoje študijné výsledky, pustiť sa do nejakej vedeckej práce, alebo absolvovať stáž v zahraničí. A nech je novým začiatkom aj pre pedagógov a iných zamestnancov, pretože vždy je sa kam posúvať a čo zlepšovať.

    Napĺňa ma preto veľkou radosťou, že k tomu prispeje aj samotná Lekárska fakulta UPJŠ, ktorá začiatkom septembra uviedla slávnostne do prevádzky najväčšie a najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny. Pomáhať bude pri výučbe viacerých predmetov v rámci všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom zmodernizuje, skvalitní a zatraktívni výučbu predklinických aj klinických predmetov. Študenti v ňom budú akiste chcieť tráviť  veľa času, pretože výučba za pomoci „hi-tech“ je nielen veľmi príťažlivá, ale aj návyková.

    Ďalšou vecou, ktorou sa  môžeme pochváliť je kompletná rekonštrukcia opláštenia budovy našej fakulty, ktorú sme realizovali v posledných rokoch už iba z vlastných zdrojov. V minulom akademickom roku sme ukončili rekonštrukciu aj poslednej IV. sekcie a naša vynovená budova môže byť hrdou dominantou Košíc. Neprehliadnuteľnou elegantnou bielou budovou, na ktorej s úľubou spočinie zrak každého Košičana a pred ktorou sa naši študenti a absolventi radi fotia na pamiatku, pretože je to ich srdcu blízke miesto... Naša obnova ale výmenou okien a novou fasádou nekončí - postupne budeme pokračovať v závislosti na našich finančných možnostiach s rekonštrukčnými prácami v interiéri, aby sa všetci užívatelia tejto takmer štyridsaťročnej budovy cítili dobre aj v nej vnútri. S tým bude možno niekedy spojený istý diskomfort, no výsledok bude stáť iste za to.

 

    Vážení kolegovia,

    milí študenti,

    želám Vám do nového akademického roka dobré zdravie a veľa elánu a radosti z Vašej práce alebo Vášho štúdia, ktorá sa prelína aj s Vašim súkromným životom. Prajem Vám veľkú chuť a silu zvládnuť všetky povinnosti a silnú podporu zo strany Vašich blízkych, ktorá je veľkou pomocou pri napĺňaní každodenných malých i veľkých osobných výziev.

    Želám Vám všetko dobré v mene celého vedenia našej Lekárskej fakulty. „Vivat Academia“!

 

    Váš
    Daniel Pella
    dekan UPJŠ LF

Posledná aktualizácia: 08.10.2021