UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Imatrikulácia

Vážení študenti,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku sa „IMATRIKULÁCIA“ študentov prvého ročníka doktorského štúdia v študijnom programe všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a bakalárskeho štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie.

 

Posledná aktualizácia: 23.11.2021