UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnila sa ďalšia Univerzita bez hraníc na našej fakulte

    Na našej fakulte bolo v utorok 13. júla 2021 živo, keďže nás navštívilo 48 detí základných škôl v rámci projektu Univerzita bez hraníc na UPJŠ v Košiciach, ktorý má formu denného tábora. Účastníkov podujatia privítala na pôde najstaršej fakulty UPJŠ prodekanka MUDr. Silvia Timková, PhD., ktorá im priblížila činnosť jednej z najkvalitnejších vzdelávacích ustanovizní na Slovensku a od PR manažérky RNDr. Jaroslavy Oravcovej, PhD. sa deti dozvedeli, aký pestrý program ich na lekárskej fakulte čaká. Potom sa už presunuli na pracoviská, kde ich pre nich bolo pripravených osem zaujímavých aktivít... 

1    

    Na Ústave ošetrovateľstva sa oboznámili s „Hrdinami v akcii“, teda s jednotlivými zdravotníckymi profesiami, ktoré sa v čase pandémie COVID-19 podieľali na starostlivosti o pacientov v nemocniciach a sociálnych zariadeniach, či domácom prostredí. Naučili sa správny postup dezinfekcie rúk, aj navliekania a vyzliekania ochranných rukavíc a osvojili si používanie ďalších osobných ochranných pracovných pomôcok užitočných v boji s infekciami. Niektoré z detí si pritom mohli „na vlastnej koži“ vyskúšať, čo to predstavuje obliecť si kompletný ochranný odev pre prácu v infekčnom prostredí a bol to pre nich zážitok, ale aj únavná skúsenosť, keďže v tomto teple sa človek potí aj bez „skafandra“ s kapucňou, respirátora, štítu, dvoch párov rukavíc a návlekov na nohy.
     Tajuplné mikróby - voľným okom neviditeľné baktérie – odhalili na Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie pri aktivite nazvanej „Kde na svete sú?“. Pozorovali ich za pomoci mikroskopu, naučili sa mikroorganizmy očkovať na živnú pôdu v petriho misách a zistili, aké škodlivé, ale aj užitočné, môžu byť mikróby okolo nás. 
    Na Ústave lekárskej a klinickej biochémie sa pri „Čarovaní s rastlinnými farbami“ dozvedeli o existencií a význame rastlinných pigmentov ako sú chlorofily (ktoré okrem význame pre fotosyntézu rastlín pomáhajú čistiť krv), karotenoidy (chrániace bunky pred zápalmi) a flavonoidy (ktoré majú protizápalové, protivírusové a antioxidačné účinky). Účastníci UBH okrem iného prakticky pozorovali, že oranžové karotenoidy a zelené chlorofyly sú rozpustné v oleji, zatiaľ čo flavonoidy (antokyanín) sú rozpustné vo vode. Presvedčili sa, že fialové farbivo (antokyanín) prítomné v červenej kapuste je citlivé na okolité prostredie a experimentálne si vyskúšali zmenu zafarbenia tohto farbiva za vzniku dúhových farieb v závislosti od kyslosti prostredia.
    O význame tráviacich enzýmov hovorili na Ústave experimentálnej medicíny pri aktivite „Ako funguje naše trávenie“. Zistili, ako amylázy, lipázy a preoteázy pomáhajú pri spracovaní skonzumovanej potravy a získavaní potrebných živín a vyskúšali si tiež niekoľko chemických pokusov, pri ktorých farebnými zmenami potvrdili prítomnosť niektorých látok prijímaných v našej potrebe, napríklad škrobu v zemiakoch a ovsených vločkách. Taktiež videli demonštráciu komplexnejšieho trávenia, teda, čo ostalo z ovsených vločiek alebo kúska chleba po pridaní zmesi tráviacich enzýmov.
    Na záver dňa v rámci programu I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP „Pozrime sa na zúbky“ zistili, čo tvorí ľudský chrup, z čoho sa skladajú ľudské zuby a ako ich je možné správnou hygienou chrániť pred zubným povlakom a kazom, vrátane praktického nácviku ich čistenia klasickou zubnou kefkou, medzizubnou kefkou a dentálnou niťou.  Tiež sa v rámci popoludňajšieho programu dozvedeli ako sa dá „Zdravo jesť a zdravo žiť“, pričom im MUDr. Ivan Majerčák z Centra pre liečbu obezity vysvetlil, ako to v ľudskom organizme funguje s príjmom a výdajom energie, čo je považované za rizikové jedlo a čo za zdravú stravu, prečo je obezita choroba, aj ako sa dá liečiť, pričom veľkým prekvapením bolo pre deti zistenie, že tučnota spôsobuje viac ako dvesto chorôb...

4   16