UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Na UPJŠ LF sa konal medzinárodný kongres 68th EDSA Meeting Košice 2021

 

    Asi stovka študentov z vyše tridsiatich európskych krajín pricestovala na medzinárodné stretnutie 68th EDSA Meeting Košice 2021, ktoré sa konalo v dňoch 23.-27. augusta 2021 v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 a zorganizovali ho študenti a absolventi UPJŠ LF v študijnom programe zubné lekárstvo. Podujatie bolo slávnostne otvorené v pondelok 23. augusta a v zastúpení dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. sa ho zúčastnila prodekanka pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku MUDr. Silvia Timková, PhD.
    Súčasťou medzinárodného stretnutia zástupcov Európskej asociácie študentov zubného lekárstva European Dental Students' Association 68th EDSA Meeting Košice 2021 bolo trojdňové valné zhromaždenie asociácie EDSA a jeden kongresový deň, pričom pre účastníkov bol pripravený bohatý vzdelávací, spoločenský a  kultúrny program. Súčasťou valného zhromaždenia EDSA bolo aj uvedenie nového prezidenta do funkcie, pričom prezidentkou pre akademický rok 2021/2022 sa stala čerstvá absolventka UPJŠ LF MDDr. Ivana Ligusová, ktorá nahradila vo funkcii dr. Jamesa Coughlana zo Spojeného kráľovstva. 

 

  


    Príprava tohto medzinárodného stretnutia trvala osem mesiacov a jeho organizácia v čase pandémie bola pre študentov veľká výzva. "Bolo s tým spojených veľa komplikácií, avšak skutočnosť, že sa podujatie realizuje naživo, považujeme za veľmi významnú pre ďalšie fungovanie celej asociácie," hovoria jeho organizátori MDDr. Ivana Ligusová a MDDr. Marcel Paľovčík. Ako zdôrazňujú, realizácia podujatia by nebola možná bez podpory Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá im poskytla nielen svoje priestory, ale aj významnú finančnú pomoc.

    Dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. v tejto súvislosti poznamenáva, že fakulta sa usiluje v rámci svojich možností podporovať obe študentské organizácie pôsobiace na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach – Slovenský spolok študentov zubného lekárstva aj Spolok medikov mesta Košice, ako aj šikovných športovcov z UPJŠ LF. „Obom študentským spolkom sme poskytli priestory na stretávanie sa a je samozrejmé, že môžu využívať aj prednáškové miestnosti na vzdelávacie aktivity organizované v rámci mimoškolskej činnosti. Finančne im vypomáhame pri organizácii významných podujatí, ako je napríklad celoslovenská roadshow študentov zubného lekárstva Spolu za krásny a zdravý úsmev so skvelou odozvou u verejnosti a veľkým prínosom v oblasti prevencie. Radi sme prispeli aj na toto medzinárodné stretnutie a kongres Európskej asociácie študentov zubného lekárstva EDSA, ktoré sa konajú v Košiciach na pôde našej fakulty. Ich zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme a teší nás, že získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať. Verím, že tento míting bude pre všetkých účastníkov veľmi podnetný a bude akousi satisfakciou za mnohé obmedzenia počas pandémie, ktoré študenti v rôznych krajinách pocítili,“ konštatuje prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

    Čítajte viac: Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 23.09.2021