UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Na UPJŠ LF sa konal medzinárodný kongres 68th EDSA Meeting Košice 2021

 

    Asi stovka študentov z vyše tridsiatich európskych krajín pricestovala na medzinárodné stretnutie 68th EDSA Meeting Košice 2021, ktoré sa konalo v dňoch 23.-27. augusta 2021 v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 a zorganizovali ho študenti a absolventi UPJŠ LF v študijnom programe zubné lekárstvo. Podujatie bolo slávnostne otvorené v pondelok 23. augusta a v zastúpení dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. sa ho zúčastnila prodekanka pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku MUDr. Silvia Timková, PhD.
    Ako odznelo na brífingu s novinármi, súčasťou medzinárodného stretnutia zástupcov Európskej asociácie študentov zubného lekárstva European Dental Students' Association 68th EDSA Meeting Košice 2021 je trojdňové valné zhromaždenie asociácie EDSA a kongresový deň (štvrtok), pričom pre účastníkov je pripravený bohatý vzdelávací, spoločenský a  kultúrny program.

  


    Príprava tohto medzinárodného stretnutia trvala osem mesiacov a jeho organizácia v čase pandémie bola pre študentov veľká výzva. "Bolo s tým spojených veľa komplikácií, avšak skutočnosť, že sa podujatie realizuje naživo, považujeme za veľmi významnú pre ďalšie fungovanie celej asociácie," hovoria jeho organizátori, čerství absolventi študijného programu zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. MDDr. Ivana Ligusová a MDDr. Marcel Paľovčík.
    Ako zdôrazňujú, realizácia podujatia by nebola možná bez podpory Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá im poskytla nielen svoje priestory, ale aj významnú finančnú pomoc.

    Dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. v tejto súvislosti poznamenáva, že fakulta sa usiluje v rámci svojich možností podporovať obe študentské organizácie pôsobiace na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach – Slovenský spolok študentov zubného lekárstva aj Spolok medikov mesta Košice, ako aj šikovných športovcov z UPJŠ LF. „Obom študentským spolkom sme poskytli priestory na stretávanie sa a je samozrejmé, že môžu využívať aj prednáškové miestnosti na vzdelávacie aktivity organizované v rámci mimoškolskej činnosti. Finančne im vypomáhame pri organizácii významných podujatí, ako je napríklad celoslovenská roadshow študentov zubného lekárstva Spolu za krásny a zdravý úsmev so skvelou odozvou u verejnosti a veľkým prínosom v oblasti prevencie. Radi sme prispeli aj na toto medzinárodné stretnutie a kongres Európskej asociácie študentov zubného lekárstva EDSA, ktoré sa konajú v Košiciach na pôde našej fakulty. Ich zorganizovanie svedčí o šikovnosti našich medikov a čerstvých absolventov, ktorým veľmi fandíme a teší nás, že získavajú aj takéto skúsenosti, ktoré budú ako lekári vo svojom živote takisto potrebovať. Verím, že tento míting bude pre všetkých účastníkov veľmi podnetný a bude akousi satisfakciou za mnohé obmedzenia počas pandémie, ktoré študenti v rôznych krajinách pocítili,“ konštatuje prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

    Čítajte viac: Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 07.09.2021