UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Slávnostne sme uviedli do prevádzky Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny

    Za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., riaditeľov košických nemocníc ako výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a ďalších hostí sa vo štvrtok 9. septembra 2021 uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ ktorého vybudovanie stálo cca 2,8 milióna EUR. Slávnostného aktu strihania pásky sa ujali rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. spolu s vedúcim Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny MDDr. Jakubom Jánošíkom, MPH, MSc.  

   

    Ako odznelo krátko predtým na tlačovej konferencii, na ktorej o budovaní centra dôkladne informovali médiá až siedmi  rečníci, CSVM prináša novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a výrazne zvýši štandard výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ a svojim vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum v oblasti medicíny na Slovensku.
    Vybudovanie takéhoto centra so špičkovým vybavením, ktoré nateraz disponuje viac ako tridsiatimi interaktívnymi pomôckami pre výučbu teoretických aj klinických predmetov a špeciálnymi modelmi pre nácvik ošetrovateľských techník, výrazne posunie a vhodne doplní praktickú výučbu klinických predmetov realizovanú bez zaťaženia pacientov, ale aj výučbu predklinických predmetov za pomoci simulátorov a virtuálnej reality.