UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Stanovisko Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty k návrhu rozpočtu verejnej správy

Akademický senát UPJŠ LF považuje kontinuálne znižovanie výdavkov na verejné vysoké školstvo v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 ako negatívny faktor, ktorý môže viesť k spomaleniu rozvoja, zníženiu atraktivity a zhoršeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenských verejných vysokých škôl. Akademický senát UPJŠ LF sa nestotožňuje s takto nastaveným smerovaním a pripája sa k vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave z 11.10.2021, vyhláseniu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z 13.10.2021 a spoločnému vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl z 14.10.2021.

Posledná aktualizácia: 21.10.2021