UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Premiér Eduard Heger poďakoval našim študentom za ich významnú pomoc počas pandémie COVID-19

    V stredu 3. novembra 2021 navštívil Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach predseda vlády Slovenskej republiky pán Eduard Heger. Po privítaní rektorom UPJŠ prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc., predsedom Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslavom Majerníkom, PhD., dekanom fakulty prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. a prodekanom prof. MUDr. Petrom Jarčuškom, PhD. pred budovou fakulty na Triede SNP 1 smerovali prvé kroky premiéra na stretnutie so zástupcami medikov, ktorí výrazne pomohli slovenskému zdravotníctvu počas prvej a druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Stovky študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach - a nielen budúcich lekárov a zubných lekárov, ale aj zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Verejné zdravotníctvo a dokonca aj doktorandov - totiž pomáhali počas celoplošných testovaní, na triáži pacientov alebo pri lôžkach na kovidových oddeleniach.

        

    Stretnutie sa uskutočnilo v seminárnej miestnosti LF, kde premiér Eduard Heger v úvode poďakoval študentom Lekárskej fakulty UPJŠ za ich ochotu a veľkú pomoc pri pandémii v čase, keď ešte neexistovala ochrana v podobe očkovania. „Vtedy sme mali k dispozícii iba opatrenia a ochranné prostriedky, preto si cením každého, kto nám v tom neľahkom boji prišiel pomôcť - a to ste boli aj vy. Patrí vám veľká vďaka za túto ochotu a tiež vám chcem vyjadriť poďakovanie za to, že ste ostali študovať na Slovensku. Ako premiérovi aj bežnému občanovi mi je veľmi ľúto, keď vidím, že mladí ľudia hľadajú svoje šťastie v zahraničí. Teší ma naopak poznanie, že dôverujú našim univerzitám - a chcem urobiť všetko preto, aby sme tú dôveru ešte zvyšovali. S tým súvisí aj moja prosba na vás, aby ste v našej krajine ostali pôsobiť aj po skončení štúdia, pretože povolanie, ktoré ste si vybrali, je nesmierne dôležité. Sami vidíte, že zápasíme s nedostatkom personálu v zdravotníctve a viete, aký veľký je tlak z hľadiska odlišných platov a vybavenia nemocníc, kvôli ktorému mladých ľudí tak láka zahraničie. Chcem vás však poprosiť, aby ste si vybrali možno ťažšiu cestu a ostali pôsobiť doma, pretože vám patrí naša budúcnosť,“ konštatoval Eduard Heger, podľa ktorého urobí vláda maximum preto, aby sa prostredie v zdravotníctve zlepšilo, aby mali zdravotníci v nemocniciach lepšie podmienky a tiež, aby sa dali aj lepšie zaplatiť. „My budeme investovať do vás a budem veľmi rád, keď vy investujete do Slovenska,“  podotkol predseda vlády.

    Ako sa po úvodných slovách premiéra vyjadril dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., vedenia univerzít a lekárskych fakúlt veľmi ocenia stimuly do zdravotníctva, ale očakávajú aj investície do modernizácie štúdia, keďže rezort školstva patrí tiež k výrazne finančne podfinancovaným.

        

    „Je pre nás potešením privítať pána premiéra na našej fakulte a vypočuť si jeho slová pochvaly adresované  našim študentom, ktoré sú ocenením aj celej našej fakulty. Radi sme sa pochválili nedávno vynoveným exteriérom, a sčasti už aj interiérom celej  fakulty, a zdôraznili, že tento nový šat dostala táto štyridsaťročná budova  takmer kompletne  za prostriedky získané z mimorozpočtových zdrojov. Zo zdrojov, ktoré sme si museli spoločne tvrdou prácou navyše  získať. Nie menšou pýchou nás všetkých napĺňa dokončenie toho času najväčšieho a najmodernejšieho Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré sme otvorili pre našich študentov v tomto akademickom roku a ktoré bolo takisto financované prevažne z mimorozpočtových zdrojov našej fakulty. Veríme, že naštartované reformy školstva a plán obnovy umožnia okrem iného aj ďalšie nutné rekonštrukcie našej budovy v interiéri a investície do inovácie výučby,“ poznamenal prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

    Premiér Eduard Heger reagoval slovami, že veľká časť eurofondov na Slovensku ešte nie je dočerpaná a on osobne podporuje všetky snahy o prípravu kvalitných projektov na čerpanie týchto prostriedkov. „Pracujte na dobrých projektoch a my budeme pracovať na tom, aby sme na nich získali peniaze zo štrukturálnych fondov, pretože veľmi radi zainvestujeme do zmysluplných projektov,“ prisľúbil premiér.

   Do diskusie sa zapojili aj prodekani prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a prodekanka prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. a príležitosť vyjadriť sa v rámci zhruba polhodinového stretnutia samozrejme dostali aj samotní študenti. V živej rozprave kládli premiérovi rôzne otázky a otvorili aj také závažné témy, ako napríklad, čo študentom, ale aj samotným univerzitám a fakultám, prinesie novela vysokoškolského zákona...

    Na záver stretnutia dostali študenti od Eduarda Hegera veľmi užitočný darček v podobe viacerých súprav na šitie s modelom kože, ktoré využijú na tréning šicích techník.

 


Posledná aktualizácia: 04.11.2021