UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Študenti hovorili s mužmi o rizikách rakoviny prostaty a semenníkov

    V piatok 12. novembra sa v košickom obchodnom centre Aupark uskutočnil ďalší ročník osvetového podujatia MOVEMBER zameraný na mužské zdravie. Do akcie sa zapojilo 16 študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí v rámci nej informovali najmä príslušníkov mužského pohlavia o rizikách rakoviny prostaty a semenníkov. Celkovo oslovili viac ako 350 mužov a na modeli semenníkov s patologickou hrčkou im názorne predviedli ukážku samovyšetrenia, ktoré si potom mohli natrénovať.

    „Na základe našej skúsenosti môžeme konštatovať, že muži sú v porovnaní so ženami ostýchavejší a menej ochotní hovoriť otvorene o veciach týkajúcich sa ich zdravia. Keďže MOVEMBER organizujeme každoročne krátko po Ružovom októbri, ktorý je zameraný na ženské zdravie, vieme porovnať prístup oboch pohlaví. Snažili sme sa preto apelovať na mužov, že hovoriť o zdraví nie je tabu a tabuizované by nemali byť ani žiadne zdravotné témy. Prevencia zachraňuje životy a zdravie a my sme radi, že sme mohli touto osvetou akciu k tomu trochu prispieť,“ hovorí podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku medikov mesta Košice, študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na UPJŠ LF Viktória Kudriková.

    Viac o podujatí: Tlačová správa
 


Posledná aktualizácia: 15.11.2021