UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu

    Cenu za najlepšiu diplomovú prácu za akademický rok 2020/2021 udelenú spoločnosťou LYNX získala v utorok 16. novembra 2021 študentka 6. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Dana Lešová. Motivačné ocenenie v rámci výberového programu „LYNX podporuje talenty“, ktorého myšlienkou je oceniť úsilie a kreativitu našich študentov pri písaní záverečných prác, udelila táto košická spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií už po štvrtýkrát. Medičke bolo odovzdané za prítomnosti jej školiteľky doc. Ing. Kataríny Dubayovej, PhD. a dekana Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. Pamätnú plaketu aj nový iPad si prevzala z rúk marketingových špecialistiek spoločnosti LYNX Ing. Kristíny Lukáčovej a Ing. Adriany Kepičovej.

    Komisiu posudzujúcu diplomové práce oslovila najviac práca nazvaná „Skríning závažných ochorení na základe fluorescenčnej metabolomickej analýzy moču“, ktorú študentka riešila na Ústave lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF pod odborným vedením doc. Ing. Kataríny Dubayovej, PhD. Podľa školiteľky Danu Lešovú zaujala myšlienka včasnej a neinvazívnej diagnostiky zmien v zložení moču u gynekologických pacientok s rôznym typom zápalových ochorení, ktorých chronicita môže viesť až k nádorovému procesu.

    „Danka sa nadchla pre možnosť pracovať v laboratóriu a analyzovať moč špeciálnou fluorescenčnou technikou, namerané dáta spracovať originálnym  softvérom do fluorescenčného profilu a zároveň mať možnosť pracovať aj s databázou klinických údajov pacientok ktorých vzorky analyzovala. Výsledkom jej usilovnej a kreatívnej práce na tejto pilotnej štúdii bola identifikácia zmien v profile moču gynekologických pacientok v súvislosti s prítomnosťou infekcie, či danej diagnózy. Profily pacientok a zdravých žien sa výrazne líšili a výsledky tejto zaujímavej práce potvrdili potenciál fluorescenčnej profilovej analýzy stať sa neinvazívnou skríningovou metódou závažných ochorení, ktorých včasná diagnostika môže predísť fatálnym následkom. konštatovala docentka Dubayová.

    Študentke aj školiteľke srdečne gratulujeme k oceneniu!


Posledná aktualizácia: 20.11.2021