UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

POZOR: NOVÁ INFORMÁCIA k zhoršeniu epidemiologickej situácie

    S ohľadom na aktualizované "Uznesenie vlády Slovenskej  republiky č.  695 zo dňa 24. novembra 2021" upravujem informáciu týkajúcu sa výučby na  Lekárskej fakulte UPJŠ nasledovne:
    Keďže je daná výnimka zo zákazu vychádzania podľa bodu C/1 a C/16 (t.j. v čase  od  05.00  hod.  do  20.00  hod.  na  cestu  do  a  zo  zamestnania zamestnanca  školy,  ak  sa  táto  osoba  preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce, a na cestu študenta do a z vysokej školy), výučba na Lekárskej fakulte UPJŠ ostáva zachovaná v prezenčnej  forme na predklinických aj klinických pracoviskách s obmedzením počtu študentov ako  doposiaľ (aktuálne: COVID automat - čierna farba).

    prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
    dekan UPJŠ LF

 

    UZNESENIE VLÁDY SR č. 695 z 24.11.2021

Posledná aktualizácia: 24.11.2021