UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach

Vo voľbách do Študentskej internátnej rady UPJŠ, ktoré sa uskutočnili online prostredníctvom akademického informačného systému dňa 30. 11. 2021 v súlade s Volebným poriadkom pre voľby do Študentskej internátnej rady na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, boli na základe výsledkov zvolení nasledovní kandidáti:

  1. Michaela Trembuľáková
  2. Terézia Kravcová
  3. Lucia Demjanová
  4. Bc. Katarína Demjanová
  5. Tomáš Tomori
  6. Bc. Yevhenii Nehrebetskyi
  7. Bc. Miroslav Vojtek
  8. Tomáš Šefčík

 

Košice  30.11.2021 Mgr. Františka Petriková
podpredsedníčka študentskej časti AS UPJŠ

Mgr. Tomáš Šeďo
predseda volebnej komisie pre voľby do ŠIR

 

Posledná aktualizácia: 01.12.2021