UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Zdravotníctvu pomáha v 3. vlne pandémie COVID-19 niekoľko stoviek našich študentov

    Aj v tretej vlne pandémie COVID-19 pomáhajú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach slovenskému zdravotníctvu. Väčšina z nich pracuje na rôznych lôžkových oddeleniach, vrátane reprofilizovaných kovidových pracovísk, ďalší sú na triáži alebo v odberových centrách 
    Aktuálne najviac medikov vypomáha v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, kde na základe dohôd o brigádnickej práci študentov pôsobí 198 medikov a vo Veľkokapacitnom odberovom mieste na Ipeľskej ulici pomáha aj 30 ďalších našich študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva v týždenných blokoch bez nároku na odmenu. 
    V nemocnici AGEL Košice-Šaca brigádnicky pracuje deväť študentov Lekárskej fakulty UPJŠ a iní vypomáhajú v regionálnych nemocniciach a v mobilných odberových miestach v blízkosti svojho bydliska či v regionálnych nemocniciach. Sieť polikliník Procare a nemocníc Svet zdravia oslovila v týchto dňoch fakultu s výzvou pre záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pri manažované pacientov, asistencii pri testovaní, vakcinácii alebo telefonickom usmerňovaní pacientov v nemocniciach a poliklinikách vo Vranove nad Topľou, Michalovciach, Rožňave, Svidníku a ďalších na ktorú bezprostredne zareagovalo už vyše desať našich študentov. 
    Okrem toho pôsobí 25 študentov našej fakulty v Intervenčnom tíme Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o projekt, v rámci ktorého sú realizované výjazdy do zariadení sociálnych služieb pre seniorov, pre ľudí so zdravotným postihnutím, v zariadeniach krízovej intervencie a marginalizovaných komunitách. Poskytovaná pomoc zahŕňa predovšetkým skríning a monitoring zdravotného stavu, osvetovú činnosť zameranú na základné protiepidemické opatrenia, teda správne používanie osobných ochranných pomôcok, dodržiavanie izolácie a karantény a antigénové/PCR testovanie. 


    Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. pomáhajú študenti fakulty zdravotníctvu od začiatku pandémie viac ako kedykoľvek predtým kvôli potrebe byť osožní, ale aj získavať skúsenosti z praxe. „Je to pre študentov náročné obdobie, a to tak fyzicky, aj psychicky, pretože museli a musia zvládať dištančné či prezenčné štúdium medicíny a iných zdravotníckych odborov s pracovným výkonom počas víkendov či v nočných službách. Zvlášť na kovidových oddeleniach sú konfrontovaní so smutnou realitou a musia sa vysporiadať s krehkosťou ľudských životov,“ konštatuje dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

    Prečo naši študenti pomáhajú a čo pri svojej práci zažívajú? 

●„Cítim potrebu aj povinnosť byť nápomocný...“ ●„Pri takomto kontakte s praxou a realitou sa môžeme veľa naučiť a získať veľké skúsenosti....“ ●„Neviem si predstaviť, že by všetku tú prácu museli vykonávať zdravotníci z nemocníc, ktorí už pracujú na hranici svojich možností...“ ●„Je prirodzené, že keď môžem zadarmo získať vzdelanie a vedomosti, ktoré potrebujú druhí, tak im to rád takto vrátim...“ ● „Nad tichými telami ľudí v umelom spánku na OAIM kvôli kovidu si vždy kladiem otázku, prečo sa nedali zaočkovať a vybrali si tú ťažšiu cestu...“

    

    Prečítajte si ich celé vyjadrenia v tlačovej správe

 

Posledná aktualizácia: 06.12.2021