UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Traja pracovníci našej fakulty členmi Rady na podporu rozvoja biomedicínskeho výskumu

    Ministerstvo zdravotníctva SR vymenovalo 1. decembra 2021 novú Vedeckú radu na podporu rozvoja biomedicínskeho výskumu, ktorú tvorí skupina slovenských a medzinárodných odborníkov. Jej členmi sú aj traja pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach:

   ● prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan Lekárskej fakulty UPJŠ a prednosta II. kardiologickej kliniky LF UPJŠ a VÚSCH Košice
   ● MUDr. Beata Čečetková, PhD., medicínska riaditeľka infraštruktúry SLOVACRIN - národného uzla európskej výskumnej infraštruktúry ECRIN zastrešeného LF UPJŠ
   ● MVDr. Ján Rosocha, CSc., prednosta Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice

    Úlohou tímu odborníkov je vytvárať unikátnu platformu zameranú na systémovú podporu rozvoja aplikovaného výskumu v zdravotníctve. Vedecká rada napomáha obohacovať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti najnovšími vedeckými poznatkami a uľahčovať prístup slovenských pacientov k najmodernejšej liečbe. Viac

Posledná aktualizácia: 08.12.2021