UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vyhodnotili celoslovenskú štúdiu zameranú na zisťovanie protilátok proti COVID-19 u neočkovaných osôb

    Lekárska fakulta UPJŠ sa podieľala na celoslovenskej štúdii zameranej na zisťovanie protilátok proti COVID-19 u neočkovaných osôb, ktorá mala objasniť, aké percento nezaočkovaných ľudí už má vytvorené protilátky proti ochoreniu a predpokladať vývoj tretej vlny pandémie. Testovanie sa realizovalo v slovenských mestách a obciach v rôznych regiónoch Slovenska, pričom odbery v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji realizovali pracovníci Ústavu epidemiológie UPJŠ LF pod vedením prednostky prof. MVDr. Moniky Halánovej, PhD. s pomocou študentov fakulty. Výsledky prezentovalo Ministerstvo zdravotníctva SR na tlačovej konferencii konanej v utorok 21. decembra 2021. 
    „Štúdiu zastrešila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach spoločne s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré zabezpečovali odbery vzoriek takzvanou suchou kvapkou krvi z prsta u záujemcov vo vytipovaných regiónoch a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied analyzujúce odobraté vzorky pomocou ELISA analýzy. Lokality na odber vzoriek vytipovali analytici z Inštitútu zdravotnej politiky na čele s matematikom Richardom Kollárom, pričom šlo o okresy s rôznym podielom zaočkovaných a s rôznym vývojom druhej vlny pandémie. Na základe tejto rozmanitosti mohli byť výsledky aplikované aj na ďalšie okresy a umožnili  predpokladať nasledujúci vývoj epidémie. Vyhodnotenie vzoriek totiž odhalil mieru odolnosti či vnímavosti populácie voči vírusu SARS-CoV-2 a umožnil predikovať, koľko ľudí sa ešte ochorením môže nakaziť a kde sú potenciálne nové ohniská nákazy,“ hovorí prednostka Ústavu epidemiológie UPJŠ LF prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., podľa ktorej bolo motiváciou účasti na štúdii pre bežných ľudí predovšetkým zistenie, či majú v tele vytvorené protilátky proti vírusu po vedomom alebo nevedomom prekonaní ochorenia.

    Výsledky: Tlačová správa MZ SR


Posledná aktualizácia: 22.12.2021