UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Infraštruktúra SLOVACRIN realizuje na Slovensku vakcinačnú štúdiu

    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Národná infraštruktúra pre akademický klinický výskum SLOVACRIN, ktorú fakulta zastrešuje, realizuje na Slovensku vakcinačnú štúdiu nazvanú „Monitorovanie COVID-19 vakcín“. Je súčasťou veľkej medzinárodnej observačnej štúdie, ktorá sa realizuje v šestnástich európskych krajinách a jej cieľom je sledovanie nežiaducich účinkov vakcín proti ochoreniu COVID-19. 

    Ako hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. „úlohou našej fakulty a národnej infraštruktúry pre akademický klinický výskum SLOVACRIN je zhromaždiť dôležité informácie o možných nežiaducich reakciách po očkovaní COVID-19 vakcínami v Slovenskej republike. Získané informácie sa následne budú porovnávať s informáciami z iných krajín zapojených do tejto rozsiahlej štúdie.“ Ako dodáva, štúdia je financovaná Európskou agentúrou pre lieky (EMA), ktorá je zodpovedná za schvaľovanie vakcín proti COVID-19 a ich monitorovanie po uvedení na trh spoločne so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. 
    Jedným z centier štúdie je Detská fakultná nemocnica Košice, pričom podľa medicínskeho námestníka DFN Košice MUDr. Martina Mráza, PhD. poskytnú hlásenia o prípadných nežiadúcich účinkoch vakcín dôležité informácie. 
    Európska korešpondentka pre SLOVACRIN a projektová manažérka štúdie MVDr. Simona Sonderlichová v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť sledovania nežiaducich reakcií u detí, mladistvých a ľudí s oslabenou imunitou. „Preto nás veľmi teší záujem DFN Košice podieľať sa na realizácii tejto štúdie, keďže tým získame cenné informácie o prípadných nežiaducich účinkoch vakcín proti COVID-19 u detí. 
    Zbieranie dát bude realizované prostredníctvom elektronických dotazníkov s otázkami týkajúcimi sa zdravotného stavu a možných nežiaducich reakcií po očkovaní, ktorého vyplnenie netrvá dlhšie ako 10 minút. Rodičia môžu zaregistrovať svoje deti do tejto štúdie najneskôr do 48 hodín po podaní prvej dávky vakcíny a sledovanie nežiaducich účinkov bude v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Každý, kto bude ochotný podeliť sa so svojimi osobnými skúsenosťami s vakcináciou, či skúsenosťami svojich detí, prispeje k tomu, aby boli vakcíny proti  COVID-19 ešte bezpečnejšie. Osobné údaje každého účastníka štúdie budú samozrejme prísne dôverné a účasť je dobrovoľná.“ 

Posledná aktualizácia: 25.01.2022