UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Predbežná informácia o priebehu letného semestra AR 2021/22

    Vedenie Lekárskej fakulty UPJŠ si uvedomuje špecifické postavenie fakulty vo výchove budúcich lekárov, obzvlášť v tomto komplikovanom období pandémie Covid-19. Uvedomujeme si, že bez praktickej výučby nie je možné získať plnohodnotné lekárske vzdelanie, preto sa UPJŠ LF bude maximálne snažiť udržať prezenčnú formu štúdia, nakoľko to epidemiologická situácia dovolí.

    Vzhľadom na uvedené bude výučba v letnom semestri AR 2021/22 prebiehať podľa plánu aj naďalej v doterajšom režime, teda prezenčnou formou (s výnimkou prednášok online). Súčasne je LF pripravená reagovať aj na potreby slovenského zdravotníctva a jednoznačne podporiť účasť našich študentov pri pomoci v boji s pandémiu Covid-19 v našich zdravotníckych zariadeniach. Naši študenti boli v tomto smere vždy príkladom, za čo im patrí uznanie a poďakovanie.  

    Aktuálne informácie, detailnejšie pokyny a všetky prípadné zmeny budeme priebežne zverejňovať na fakultnej webovej stránke a facebookovom profile.

Posledná aktualizácia: 25.01.2022