UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výzva pre študentov 5. ročníka VL a 2. ročníka Ošetrovateľstva

    Vážení študenti, obraciame sa na Vás s ohľadom na žiadosť Ministerstva zdravotníctva SR o zapojenie študentov vyšších ročníkov do poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v súvislosti s nástupom 4. vlny pandémie ochorenia COVID-19. 
    Prosíme študentov 5. ročníka Všeobecného lekárstva (iba v slovenskom jazyku) a 2. ročníka ŠP Ošetrovateľstvo, ktorí majú záujem pomôcť rezortu zdravotníctva a spĺňajú podmienku zaočkovanosti (info nižšie), aby sa prihlásili do štvrtka 27. januára elektronicky prostredníctvom špeciálnej webovej stránky.
    Vybraní študenti budú pôsobiť v mieste svojho bydliska a vykonávať zdravotnú alebo ošetrovateľskú činnosť, pričom táto práca bude honorovaná a odpracované hodiny budú súčasne započítané do absolvovania praktickej výučby (pre 5. ročník VL prednostne v rámci blokovej výučby z predmetov infektológia a interná medicína). 

    POZOR! Prihlásiť sa je potrebné elektronicky do 27.1.2022, 12.00 - klinite TU
   S nástupom študentov do nemocníc sa počíta od 1. februára 2022 a počet miest v zdravotníckych zariadeniach je obmedzený (bude závislý od lokálnych potrieb). 

    V prípade potreby nástupu študentov do zdravotníckych zariadení od 1. marca 2022 sa bude možné prihlásiť do vybraných zdravotníckych zariadení aj v termíne od 21. februára 2022 do 24. februára 2022.

Bližšie informácie pre záujemcov: 
MZ SR sa pripravuje na veľký nápor pacientov v súvislosti s variantom Omikron. Požiadavka na študentov vychádza zmysle plnenia Uznesenia vlády SR č. 789/2021 z 22. decembra 2021 k návrhu na vytvorenie núdzových zdravotníckych zariadení v čase humanitárnej katastrofy v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie v SR a v nadväznosti na pracovné rokovanie 12. januára 2022.

Miesto pôsobenia: 
Triážne stany, mobilné interné ambulancie, mobilné oddelenia a reprofilizovaný lôžkový fond pri vybraných zdravotníckych zariadeniach.

Výkon činnosti: 
Študent môže poskytovať zdravotnú/ošetrovateľskú činnosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam nadobudnutým teoretickou a praktickou výučbou pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka určeného poskytovateľom.

Požiadavky na zaočkovanosť študentov:
● kompletne očkovaní 2 dávkami a podaná 3. posilňujúca dávka
● kompletne očkovaní 2 dávkami a prekonané ochorenie COVID-19 (prekonanie ochorenia nie staršie ako 90 dní)
V prípade chýbajúcej 3. dávky vakcíny študent označí požiadavku na očkovanie v rámci prihlasovania sa a očkovanie mu zabezpečí poskytovateľ ZS.

Doplňujúce info:
Vybraných študentov bude kontaktovať personál nemocnice. ZZ uzatvorí so študentom zmluvu  o pracovnoprávnom vzťahu. Finančné hodnotenie bude vo výške 10 €/hod. Testovanie študentov na ochorenie COVID-19 a ochranné pracovné pomôcky zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

V prípade, že uzatvoríte s nejakým zdravotníckym zariadením zmluvu za týmto účelom, kontaktujte prosím aj Študijné oddelenie UPJŠ LF, kde bude vedená evidencia študentov pomáhajúcich na základe tejto výzvy. 
 

Posledná aktualizácia: 01.02.2022