UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Podporujeme Výzvu Rady vysokých škôl na protest proti novele vysokoškolského zákona

    Vedenie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Akademický senát Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach podporujú Výzvu Rady vysokých škôl SR na prerušenie výučby v pondelok 21. februára 2022 na znak rázneho protestu proti novele zákona o vysokých školách, ktorý v navrhovanej podobe ohrozuje demokratické princípy fungovania nášho vysokého školstva, ustanovené po Novembri 1989.

    Za pripojenie sa k Výzve RVŠ SR hlasovalo vedenie fakulty na svojom mimoriadnom zasadnutí v utorok 15. februára 2022 a v stredu 16. februára 2022 schválil tento krok aj Akademický senát fakulty uznesením č. 139.

    O čase a forme protestu Vás budeme čoskoro informovať. 

 

Posledná aktualizácia: 18.02.2022