UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Lekárska fakulta UPJŠ odsudzuje vojenskú agresiu na Ukrajine a vyjadruje solidaritu s ukrajinským ľudom

    Vedenie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vyjadruje vážne znepokojenie nad dianím v krajine nášho bezprostredného suseda.
    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach pripravuje študentov na najhumánnejšie povolanie lekára a ďalšie zdravotnícke povolania, preto odsudzujeme svojvoľný vojenský akt Ruska na území Ukrajiny, ktorý nielen závažne porušuje medzinárodné právo a ohrozuje mierovú stabilitu v Európe, ale bude mať za následok zbytočné straty na nevinných ľudských životoch. Vyjadrujeme jednoznačnú podporu nezávislej Ukrajine a sme solidárni s ukrajinským ľudom.

Posledná aktualizácia: 24.02.2022