UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prof. Viliam Donič prezentoval na Expo Dubai 2020 unikátnu metódu ventilácie pľúc

    Počas svetovej výstavy Expo Dubai 2020 v Slovenskom národnom pavilóne prezentoval prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. unikátnu viac-hladinovú pľúcnu ventiláciu s premenlivým tlakom, časom objemom a prietokom. Táto metóda je mimoriadne vhodná pre ventilovanie pacientov s nerovnomernou distribúciou vzduchu v pľúcach, s čím sa stretávame aj u pacientov s vírusovou pneumóniou  Covid-19. 
    Pomocou modelu covidových pľúc a trenažéra pre nácvik pokročilých metód umelej ventilácie pľúc vyvíjanom v rámci projektu IPMVDCov na LF UPJŠ v Košiciach sa mohli všetci záujemcovia - návštevníci Slovenského pavilónu názorne oboznámiť s prednosťami ventilačnej metódy 4LV oproti všetkým doposiaľ používaným metódam. Pre tento účel bol k trenažéru napojený pľúcny servo-ventilátor Aura V od slovenského výrobcu Chirana Medical a.s. Stará Turá, ktorý ako jediný na svete umožňuje aplikovať túto metódu v praxi. Autorom myšlienky originálnej ventilačnej metódy je zástupca prednostu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a.s. pre pedagogickú činnosť doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
    Slovenského národného dňa na svetovej výstave v Dubaji sa dňa 27. januára 2022 zúčastnila osobne aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a vicepremiér a minister hospodárstva SR Richard Sulík. Unikátny prístroj, ktorý bol v rámci neho predstavený, bude v Slovenskom národnom pavilóne vystavovaný a plne funkčný až do konca výstavy, teda do 31. marca 2022. Ako konštatuje prednosta  Ústavu lekárskej fyziológie a vedúci Laboratória pre výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc na LF UPJŠ prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. „vystavený systém nielen výborne demonštruje prednosti pľúcneho ventilátora Aura V, ale predstavuje tiež kvalitný trenažér na nácvik pokročilých metód umelej ventilácie pľúc, vďaka ktorému je možné rýchlejšie si osvojiť rôzne metódy ventilácie pľúc“.
   


Posledná aktualizácia: 01.03.2022