UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácia pre záujemcov z Ukrajiny o štúdiu na UPJŠ LF

    Študenti z Ukrajiny majú možnosť študovať na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach lekárske a nelekárske študijné programy v slovenskom jazyku (bezplatné štúdium), alebo lekárske ŠP v anglickom jazyku (spoplatnené štúdium) za splnenia všeobecne platných podmienok, t.j. po podaní prihlášky na budúci akademický rok 2022/2023 a úspešnom zvládnutí prijímacích pohovorov (v slovenskom alebo anglickom jazyku podľa typu študijného programu).
    POZOR! Pre uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku pochádzajúcich z Ukrajiny je termín podania prihlášky predĺžený do konca apríla 2022.

   PONÚKANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
   Doktorské: 
● VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 
● ZUBNÉ  LEKÁRSTVO
● GENERAL MEDICINE
● DENTAL MEDICINE
   Bakalárske: 
● OŠETROVATEĽSTVO
● FYZIOTERAPIA
● VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
● LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE 
   Magisterské: 
● FYZIOTERAPIA
● VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO     


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV
INFORMATION FOR APPLICANTS
інформація для абітурієнтів

Posledná aktualizácia: 22.03.2022