UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácia o zmene termínu Testu pohybových schopností

Na základe rozhodnutia vedenia zo dňa 15.3.2022 došlo k zmene termínu Testu pohybových schopností. Test pohybových schopností sa uskutoční 20.5.2022. Všetky potrebné informácie budú uchádzačom oznámené v pozvánke na prijímacie skúšky.

Posledná aktualizácia: 20.05.2022