UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Naše simulátorové centrum je inšpiráciou moderného vzdelávania

    V utorok 29. marca 2022 navštívili Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ zástupcovia vznikajúcej Nemocnice Bory, ktorí sa zaujímali o možnosti skvalitnenia kontinuálneho vzdelávania lekárov a zlepšovania klinických zručností pomocou moderných modelov ľudského tela a počítačovej techniky.

    Členov manažmentu vznikajúceho zdravotníckeho zariadenia novej generácie v Bratislave privítali na pôde nášho centra prednosta Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF Jaroslav Majerník a vedúci Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny Jakub Jánošík. Riaditeľke ošetrovateľstva Alene Kendrick, manažérke vzdelávania pre zdravotnícke pozície Lucii Lieskovskej a medicínsko-technickému manažérovi Milanovi Marinčákovi prezentovali naše doterajšie skúsenosti s výučbou medikov na tomto modernom pracovisku a tiež možnosti využitia jednotlivých simulátorov v širokom spektre medicínskych oblastí, vrátane mimoriadne atraktívnej anatomickej virtuálnej učebne.

    Ako konštatuje docent Jaroslav Majerník, naše špičkové Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré sme uviedli do prevádzky v septembri minulého roka, sa veľmi rýchlo stalo neoddeliteľnou súčasťou výučby medicíny na našej fakulte. Úžitok a radosť z neho majú predovšetkým naši študenti z lekárskych aj nelekárskych študijných programov, no záujem o jeho využitie formou tréningu na simulátoroch prejavili aj lekári z košických zdravotníckych zariadení. Napĺňa nás hrdosťou, že toto pracovisko môže byť súčasne dobrou inšpiráciou pre moderné a kontinuálne vzdelávanie aj na ďalších inštitúciách pôsobiacich v oblastiach vzdelávania a zdravotníctva na Slovensku.

 


Posledná aktualizácia: 31.03.2022