UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Medici zachránili život spolužiakovi, ktorému pri florbale zlyhalo srdce

    Život prináša rôzne situácie a občas nečakane preveruje naše schopnosti. Nedávno takto preveril pohotovosť a znalosti našich medikov, ktorí oživovali svojho spolužiaka po srdcovom zlyhaní pri florbalovom zápase. Rodičia ďakujú spoluhráčom za záchranu Samuelovho života a hovoria, že nad ním minulý pondelok pevne stál jeho strážny anjel – a tiež jeho priatelia!
     „Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať študentom Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí svojím pohotovým prístupom zachránili život svojho spolužiaka - nášho syna. V pondelok 28. marca večer v telocvični na Medickej ulici počas florbalového zápasu náš syn skolaboval a spolužiaci zahájili včasnú resuscitáciu, ktorú vykonávali do príchodu záchrannej služby. Podľa slov ošetrujúcich lekárov vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb bola resuscitácia zvládnutá na odbornej úrovni a skutočne mu zachránila život. Naša obrovská vďaka patrí aj pedagógom na Lekárskej fakulte UPJŠ, vďaka ktorým študenti nadobudli tieto vedomosti a schopnosti, a aj za ich ľudský prístup pri zvládaní tohto pre nás ťažkého obdobia,“ napísali Janka a Miroslav zo Žiliny v e-maile adresovanom na sekretariát dekana fakulty. 

    Študent tretieho ročníka zubného lekárstva skolaboval počas florbalového zápasu, ktorý sa hral neskoro večer. Prítomných bolo 16 hráčov, z ktorých pätnásti boli medici.
     „Začali sme hrať asi o trištvrte na desať večer a krátko po začiatku chcel Samo vystriedať. Sadol si na lavičku a dostal lapavý dych. Zastavili sme hru a videli sme, že začal kolabovať a mal svaly v kŕči. Dali sme ho do stabilizovanej polohy dúfajúc, že sa to zlepší, no jeho stav sa zhoršoval a Samo začal modrať. Zniesli sme ho hneď na plochu ihriska a začali s oživovaním, pričom sa viacerí hráči striedali do príchodu sanitky pri kompresiách hrudníka a vdychovaní do úst, zatiaľ čo ostatní riešili ďalšie potrebné záležitosti – kontaktovali záchrannú službu a zabezpečovali plynulú cestu záchranárov do telocvične,“ hovorí Rastislav, ktorý je takisto Žilinčan a rýchlo volal Samovej priateľke a rodičom, aby zistil, či mal kamarát dlhodobé zdravotné problémy a či netrpí alergiou na nejaké lieky, keďže bolo jasné, že bude nutná lekárska intervencia.

    Ako sa ukázalo, Samuel mal už dlhšie problémy so srdcom. Jeho spolužiaci zo všeobecného aj zubného lekárstva, prevažne z vyšších ročníkov, našťastie v krízovej situácii vedeli, čo robiť. Nespanikárili, rozdelili si úlohy a pri poskytovaní základnej kardiopulmonálnej resuscitácie ako aj riešení celej situácie odviedli dobrú prácu. Faktom pritom je, že viacerých z nich čakala na druhý deň štátnica, resp. o dva dni skúška v rámci blokovej výučby a na florbalový zápas sa prišli trochu odreagovať. Že budú nútení riešiť takúto situáciu, nečakali ani vo sne, ale túto životnú skúšku zvládli na jednotku...!
    „Sme na našich študentov veľmi hrdí a Samuelovi držíme silno palce, aby jeho operácia vo VUSCH-u dopadla výborne a mohol sa čo najskôr vrátiť do školy, bežného života a časom aj k športu!“ zdôrazňuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.(Samuel so spoluhráčmi z florbalu na staršej fotografii)

Posledná aktualizácia: 07.04.2022