UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika infektológie a cestovnej medicíny získala CENU KSK


     Kolektív pracovníkov Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice získal Cenu Košického samosprávneho kraja za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom počas pandémie ochorenia COVID-19.
     Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v sobotu 23. apríla 2022 v Štátnom divadle v Košiciach. Najprestížnejšie z nich - Cenu Košického samosprávneho kraja - si prevzal z rúk predsedu KSK Rastislava Trnku prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Viac
     Klinika infektológie a cestovnej medicíny patrí od vypuknutia pandémie k najvyťaženejším pracoviskám v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a jej pracovníci zachránili počas pandémie stovky ľudských životov. Poskytujú vysoko profesionálnu zdravotnú starostlivosť tisíckam pacientov v mimoriadne sťažených, vypätých a náročných podmienkach a popri tom pomohli svojou činnosťou presadiť testovanie obyvateľov Košíc a východného Slovenska na COVID-19. 

 


Posledná aktualizácia: 28.04.2022