UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2022/2023 - dodatočný výber

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na študentské mobility:

Posledná aktualizácia: 05.05.2022