UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Naši pracovníci získali významné mestské ocenenia


    V sobotu 7. mája 2022 sa v historickej radnici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení, na ktorom si prevzali ocenia traja pracovníci a jeden kolektív Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

    prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
    získal  Cenu mesta Košice
 
pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie v celoeurópskom meradle a za rozvoj a modernizáciu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

    kolektív Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a DFN Košice 
    
bol ocenený Cenou mesta Košice
 
za  intenzívnu vysoko špecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách pôsobnosťou celého východoslovenského regiónu (cenu za kolektív prevzala prednostka kliniky MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.)

    prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 
    získala Cenu primátora mesta Košice
 
pri príležitosti životného jubilea za vedeckú a pedagogickú činnosť pri príprave budúcich lekárov a doktorandov v študijnom programe Klinická biochémia

    prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA 
    
získal Cenu primátora mesta Košice
pri príležitosti životného jubilea za mimoriadny osobný a profesionálny prínos v oblasti medicíny v odbore gynekológia a pôrodníctvo a významnú pedagogickú a publikačnú činnosť

    Všetkým srdečne gratulujeme!

    Na záver slávnostného ceremoniálu predniesol dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. za všetkých ocenených ďakovnú reč, v ktorej podotkol, že dosahovať pracovné úspechy pomáhali všetkým aj ich rodinní príslušníci, ale predovšetkým ich kolegovia v práci, ktorým preto takisto patrí tento veľký deň a vďaka.
    „Naše ocenenia sú honorom, ale aj záväzkom energicky pokračovať v našej práci na prospech Košičanov a mesta Košice - sveta v ktorom žijeme a pôsobíme - a tiež odovzdávať nadobudnuté vedomosti a poznatky našim nasledovníkom,“ zdôraznil profesor Daniel Pella. 


Odôvodnenie ocenení
Záznam slávnostného ceremoniálu
Fotogaléria


Posledná aktualizácia: 16.05.2022