UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Bilancujeme prvý rok riešenia projektu RIVER-EU

    Lekárska fakulta UPJŠ realizuje v spolupráci so 14 renomovanými inštitúciami z desiatich európskych krajín projekt RIVER-EU, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť prístup k očkovaniu prostredníctvom identifikácie najčastejších príčin vplývajúcich na nízku zaočkovanosť v zraniteľných skupinách obyvateľstva. 
    Očkovanie je jeden z najväčších pokrokov medicíny a jedno z najdôležitejších preventívnych opatrení v boji proti infekčným chorobám. Aj napriek v poslednej dobe často diskutovaným konšpiračným teóriám týkajúcich sa očkovania, tieto nie sú jedinou a pravdepodobne ani najväčšou bariérou zaočkovanosti populácie, najmä tej najzraniteľnejšej. 
    Skúsenosti ukazujú, že aj napriek tomu, že je u nás očkovanie legislatívne prístupné každému, neznamená to, že je v praxi skutočne každému aj dostupné. Preto hovoríme s obyvateľmi z komunít, ľuďmi z prvej línie, aj odborníkmi a hľadáme spôsoby ako sprístupniť očkovanie tým, ktorí by o neho aj mali záujem, ak by pre nich bolo dostupné.
 

   


    PROJEKT RIVER-EU (Znižovanie nerovností v miere zaočkovanosti v európskom regióne – zapájanie komunít s nedostatočným prístupom k službám) je päťročný projekt financovaný z výskumného programu Horizont 2020 koordinovaný Univerzitným medicínskym centrom v Groningene, na ktorom participuje 14 renomovaných inštitúcií z desiatich krajín, vrátane tímu z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD.
    V rámci projektu získavame dôkazy o determinantoch zdravotníckeho systému vplývajúcich na vysokú a nízku zaočkovanosť v ôsmich špecifických kontextoch, ktoré využijeme na identifikáciu a vývoj intervencií zameraných na zmierňovanie bariér k očkovaniu v komunitách ohrozených nedostatočným prístupom k službám.

 
VIDEO  ●  FACEBOOK  ●  WEBSITE
NEWSLETTER_07_22  ●  NEWSLETTER_01_22 

Posledná aktualizácia: 07.07.2022