UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnili sa slávnostné promócie našich absolventov

    V dňoch 30. júna a 1. júla 2022 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach konali v Aule LF promočné akty absolventov v bakalárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo, magisterských študijných programoch fyzioterapia a verejné zdravotníctvo a doktorských študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku.
    Ako konštatoval vo svojom slávnostnom príhovore dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., naši študenti uspeli v štúdiu len vďaka svojej obrovskej usilovnosti, pracovitosti a vedomostiam, ktoré sú teraz ich najväčším bohatstvom. Bohatstvom, na ktorom si postavia základy svojho budúceho profesionálneho života...
    „Úspešne ste zavŕšili vysokoškolské štúdium - zvládli ste teda ‚boje‘ s profesormi, docentmi, či odbornými asistentmi, no to čo vás čaká teraz, bude oveľa ťažšie. Pretože skutočný život lekára je súčasne aj životom jeho pacientov - budete spolu s nimi prežívať ich bôle, vyprevádzať ich vyliečených z nemocnice, ale budete prežívať aj chvíle sklamania, keďže ani medicína nie je všemocná...“ poznamenal prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a pripomenul, že neexistuje väčšia hodnota, ako je zdravie a preto absolventom všetkých študijných programov zaželal, aby zdravie nielen prinášali, ale aby sa tiež z neho mohli aj sami tešiť.
    „Objektívnou realitou je, že ste sa stali absolventmi fakulty, ktorej diplom vás oprávňuje uchádzať sa o pracovné miesto nielen na Slovensku, ale aj v ktorejkoľvek krajine EÚ... Nikdy nezabudnite na Hippokratovu prísahu, ctite si svojich učiteľov a vnímajte každého pacienta, ako keby to bola vaša mama, či otec. Nezabudnite na svoju Alma mater, Lekársku fakultu UPJŠ, kde nájdete aj po skončení štúdia vždy oporu a buďte oporou pre ňu aj vy - výsledkami svojej práce a teda šírením jej dobrého mena,“ zdôraznil dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 08.07.2022